KalóriaBázis
Vezesd a fogyásod!
Magyar
Belépés
Belépve maradok

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK - KALORIABAZIS.HU
 
 

1. A felhasználási feltételek tartalma

Ezen dokumentum a https://www.kaloriabazis.hu internet címen elérhető weboldalon (továbbiakban: kaloriabazis.hu) közölt tartalom és szolgáltatások igénybevételének felhasználási feltételeit tartalmazza.

2. Érintett felek

Felhasználó: Felhasználónak minősül a kaloriabazis.hu weboldal látogatója valamint mindenki, aki igénybe veszi a kaloriabazis.hu által nyújtott szolgáltatások bármelyikét is.
kaloriabazis.hu: A https://www.kaloriabazis.hu, a http://www.kalóriabázis.hu és a http://kcb.hu internet címeken elérhető weboldal.

3. A felhasználási feltételek módosítása

Az kaloriabazis.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel, egyoldalúan aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a kaloriabazis.hu weboldal és a weboldal által nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a weboldalt és a weboldal által nyújtott szolgáltatások bármelyikét is, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

4. Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

A kaloriabazis.hu folyamatosan javítja és módosítja szolgáltatásait. A szolgáltatások újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővülhetnek, de egyes szolgáltatások és/vagy lehetőségek, ill. funkciók meg is szűnhetnek. A kaloriabazis.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntetheti a szolgáltatások biztosítását a Felhasználók számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a szolgáltatásokra vonatkozóan.

Ha egy szolgáltatás és/vagy lehetőség, ill. funkció megszűnik és ésszerű módon megoldható, akkor erre a Felhasználók kellő időben figyelmeztetést kapnak, hogy lehetőségük legyen a Felhasználónak az Ő tulajdonukat képező adatok, információk és tartalmak mentésére. Egy szolgáltatás és/vagy lehetőség, ill. funkció megszűntetése esetén a Felhasználó felelőssége a saját tulajdonát képező adatok, információk és tartalmak mentése.

5. A felelősség kizárása

Az oldal használatával egyidejűleg a Felhasználó elfogadja ezen Felhasználási Feltételeket.
Az oldalt minden Felhasználó csak és kizárólag saját felelősségére használhatja!

Minden, ami a kaloriabazis.hu oldalon megjelenik, csak javaslatnak minősül. E javaslatok nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát vagy bármilyen előírt kezelést. Diétás étrend összeállításához kérje dietetikus tanácsát!

A kaloriabazis.hu nem vállal felelősséget a szolgáltatások használatából és/vagy korlátozásából és/vagy megszüntetéséből eredő üzleti és/vagy magántermészetű információk elvesztéséből eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A kaloriabazis.hu nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességérét és/vagy a weboldalon használható szoftverek és/vagy szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, az adott célra való alkalmasságáért valamint az ezeknek a közvetett és/vagy közvetlen használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.
Az alapanyagok és receptek esetén nem garantált a pontos összetétel és kalóriatartalom, ezért ezen adatok pontosságáért vagy valós mivoltáért a kaloriabazis.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A kaloriabazis.hu nem felel továbbá a rajta kívül álló okokkal (többek között, de nem kizárólag: az Internet szolgáltató és/vagy a tárhely szolgáltató és/vagy az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradások) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A kaloriabazis.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A kaloriabazis.hu weboldalon elérhető információk, tartalmak, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért való felelősséget a kaloriabazis.hu kifejezetten kizárja.

A kaloriabazis.hu nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve.

A kaloriabazis.hu nem vállal semmilyen felelőséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett károkért a weblap használatával kapcsolatban. A kaloriabazis.hu kizár minden felelősséget amely a weblap szolgáltatásainak közvetett vagy közvetlen felhasználásából ered. Az kaloriabazis.hu kizár minden felelősséget amely a kaloriabazis.hu által biztosított programok használatából vagy letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

6. A szolgáltatás karbantartása

A kaloriabazis.hu jogosult a weblap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a kaloriabazis.hu előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a kaloriabazis.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A kaloriabazis.hu mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

7. A weblap biztonsága

A Felhasználó nem sértheti meg és nem kísérelheti meg megsérteni a kaloriabazis.hu weboldal biztonságát. A Felhasználó nem kísérelheti meg a kaloriabazis.hu weboldal sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését. A Felhasználó nem tehet kísérletet olyan információkhoz való hozzáférésre, amikhez neki nincs jogosultsága. A Felhasználó nem zavarhatja meg a weblap működését, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, elárasztása levelekkel, összeomlasztása, nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a kaloriabazis.hu weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely a weblapon folytatandó tevékenységet.

8. A Felhasználó felelőssége

A kaloriabazis.hu szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a kaloriabazis.hu weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a kaloriabazis.hu weblap által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó köteles a kaloriabazis.hu weboldalnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a kaloriabazis.hu weboldalt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben vagy a felhasználási feltételek megszegése miatt éri.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

9. A fórum használati feltételei és megsértésük következményei

Tilos már létező felhasználói névhez nagyon hasonló, olyan új névvel regisztrálni, amely alkalmas a többi felhasználó megtévesztésére vagy az "alteregó" lejáratására. Tilos továbbá olyan felhasználói nevet választani, amely más személyiségi jogait sérti, vagy vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz. Ilyen esetben a kaloriabazis.hu jogosult a Felhasználót az oldal használatából kizárni.

A fórumban tilos a személyeskedés, az obszcén és vulgáris szavak alkalmazása, a faji, nemzeti, vallási, nemi, politikai és egyéb megkülönböztetés, előítélet használata. Az ilyen hozzászólások mindenfajta figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá eső illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó hozzászólások beírása vagy ilyen tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése vagy az azokra való hivatkozás. Ilyen esetben a Felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül.

A fórumban tilos bármilyen nyílt vagy burkolt reklám célú hozzászólás beküldése, továbbá tilos ugyanazt a hozzászólást többször beküldeni. Az ilyen hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

A felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően.

A kaloriabazis.hu a fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért nem vállal felelősséget. Ennek következtében a kaloriabazis.hu a fórumon közölt esetleges helytelen adatokból származó károk miatt semmiféle módon nem vonható felelősségre.

Tilos a fórumon található bejegyzések engedély nélküli utánközlése akár elektronikus, akár nyomtatott formában, bármilyen szöveges vagy képi információról legyen is szó.

A kaloriabazis.hu fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására vagy a fórum megszüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják. A kaloriabazis.hu fenntartja a jogot a fórum szabályainak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül.

10. Felhasználási feltételek megsértésének következménye

A kaloriabazis.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a kaloriabazis.hu weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett vehetőek igénybe. Amennyiben valamely Felhasználó megsérti a kaloriabazis.hu weboldal jelen Felhasználási feltételeit és/vagy jogszabályba ütközően, és/vagy visszaélésszerűen veszi igénybe a kaloriabazis.hu szolgáltatásait, a kaloriabazis.hu jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé tett vagy elérhetővé tett információkat, tartalmakat előzetes értesítés nélkül törölni.

Amennyiben a kaloriabazis.hu tudomására jut, hogy szolgáltatásai keretén belül a Felhasználó jogsértő információt, tartalmat helyezett el a weboldalon, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a kaloriabazis.hu weboldal saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

11. Adatvédelem

A kaloriabazis.hu szolgáltatásának igénybevétele közben megadott elérhetőségi információkat (user név, e-mail cím) a kaloriabazis.hu harmadik fél számára nem adja át. Az ezen felül rögzített információkat (étkezések, sportok, testsúly és egyéb adatok) KIZÁRÓLAG ÖSSZESITETT FORMÁBAN a kaloriabazis.hu saját szolgáltatásának javítására, statisztikai célzattal felhasználhatja (összfogyás kiszámolása, napi elfogyasztott kalóriák összegzése). A felhasználók EGYÉNI tevékenységét a kaloriabazis.hu kiemelt diszkrécióval kezeli, harmadik félnek nem adja át! A felhasználók a saját felvitt ételeiket, italaikat, receptjeiket elkülönített adatbázisban használhatják, de a kaloriabazis.hu fenntartja a jogot, hogy a saját használatra felvitt ételek, italok, receptek adatait a közös adatbázisba átmásolhassa.
Az adatbázisban szereplő ételek, italok, receptek, ahol a forrás nincs külön megjelölve, saját gyűjtésből származnak, közvetlen másolásuk törvénybe ütközik, ezért azok felhasználása más oldalakon csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.ASZTALI VERZIÓ    MOBIL VERZIÓ
Az adatkezelési tájékoztatónkat itt találod.
Az oldal használatával egyidejűleg elfogadod Felhasználási Feltételeinket

Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.

Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.
Copyright © www.kaloriabazis.hu
Ez itt a belso szoveg
Ez itt a belso szoveg2